Reïntegratie

Een praktijkvoorbeeld.
  • Situatie: het lukt je niet meer je werk goed te doen. Werkomstandigheden sluiten niet langer aan bij je professionele ambities. Je bent uiteindelijk zelfs uitgevallen, ziek geworden door het werk.
  • Vraag: wat is de oorzaak van je uitval? Heeft dat te maken met de inhoud van je werk of met de organisatie waarvoor je werkt? En wat betekent dit voor je professionele toekomst?
  • Resultaat: je bent tot de ontdekking gekomen dat de (werk)omstandigheden de belangrijkste oorzaak waren voor je uitval. Je hebt je eigen primaire drijfveren blootgelegd en aan de hand daarvan ben je een nieuwe werkomgeving gaan zoeken, en een baan die daar natuurlijk op aansluit.