Managementcoaching

Managementcoaching include

Worden leiders geboren? Of worden leiders gemaakt?

Organisaties moeten zich doorlopend verantwoorden bij stakeholders en in de mediavoor behaalde successen en ook voor ontstane crises en incidenten. Dit vraagt van managers een grote mate van autoriteit, sensitiviteit én integriteit. In goede en in slechte tijden. Hoe geef je zelf leiding aan een complexe organisatie? En welke eisen stel je zelf als organisatie aan de vaardigheden van je bestuurders? De activiteiten van Maarten van Rossum omvatten onder andere:

Training pensioenfondsbestuurders

Hoe bereid je beoogde bestuurders van pensioenfondsen voor op gesprekken met medewerkers van De Nederlandsche Bank, waarin zij hun geschiktheid toetsen en beoordelen?

Zie folder:
Training toetsingsgesprek DNB (co-productie Van Rossum Coaching & Uitendaal Coaching). (PDF-6mb)

Strategic leadership-coaching

Hoe geef je directieleden/topmanagement inzicht in het eigen functioneren en handelen? Hoe ziet de door hen gewenste ontwikkeling eruit? Hoe denken zij persoonlijke skills in te kunnen zetten bij het realiseren van hun zakelijke doelstellingen en professionele ambities?

Voor een scherpe reflectie op hun eigen handelen leren managers verkregen inzichten in de praktijk te brengen, en de effecten daarvan vervolgens kritisch te evalueren.
Dit gebeurt aan de hand van:

  • Analyse van kerncompetenties
  • Identificatie met een leiderschapsstijl (o.a. Quinn)
  • Onderzoeken van persoonlijke eigenschappen (o.a. NEO-PR & MBTI)
  • Effectief omgaan met verschillende communicatieniveaus
  • Inzicht krijgen in persoonlijke motivatie/ambitie (drijfverenonderzoek)