Over assessments

Een assessment kent verschillende onderdelen:

  • Capaciteitstest: deze bestaat uit cijfer- en figuurreeksen, en een beoordeling van de verbale aanleg. Dit geeft inzicht in het vermogen om vanuit chaos structuur te kunnen aanbrengen, en zegt iets over het talent om de hoofdzaken in een tekst te herkennen en vervolgens over te dragen.
  • Persoonlijkheidsonderzoek: met een test als de NEO Big Five beschrijf je de persoonlijkheid of het karakter van een persoon vanuit vijf verschillende invalshoeken (o.a.: emotionele stabiliteit, autonomie)
  • Simulatie: in een rollenspel kun je beoordelen aan hoeveel van de gewenste kerncompetenties een kandidaat voldoet.
  • Interview: in een persoonlijk gesprek kun je vragen naar individuele drijfveren van een kandidaat en die toetsen aan het eerder getoonde gedrag tijdens het rollenspel.